Υπηρεσία ​Dead On Arrival (​DOA)

Η Υπηρεσία D.O.A. παρέχεται στους καταναλωτές για προϊόντα που δεν λειτουργούν κατά την παραλαβή (Νεκρά Κατά την Παραλαβή).

Για να ισχύσει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών να επιστραφεί το προϊόν στην εταιρεία BIG TREE I.K.E​. (Επ. Αμβροσίου 5, 54630, Θεσσαλονίκη) ώστε να ελεγχθεί από το εξουσιοδοτημένο service για τη φύση του προβλήματος.

Το προϊόν αποστέλλεται στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Αν αποδειχθεί από το επίσημο service ότι το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή ιδίων προδιαγραφών – δυνατοτήτων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεμα για αντικατάσταση, γίνεται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη. Τα έξοδα παραλαβής-επιστροφής των προϊόντων που είναι εντός εγγύησης επιβαρύνουν την BIG TREE I.K.E​. με την προϋπόθεση ότι η ίδια και μόνο θα έχει επιλέξει τον τρόπο και την εταιρεία μεταφοράς.

Σε περίπτωση όμως που το προϊόν δεν καλύπτεται από τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή (μετά το πέρας των 10 ημερών​) ή το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, τα συνολικά έξοδα μεταφοράς αμφίδρομα (παραλαβής και αποστολής τόσο προς όσο και από την BIG TREE I.K.E.) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.